’t Zandhofje is een plek om te groeien en te bloeien in een warm en veilig nest, elk op zijn eigen manier.  Als groene leefschool in een bosrijke omgeving nodigen wij kinderen uit om te ontdekken en te bewegen. Iedereen krijgt hier ruimte om zichzelf maximaal te ontplooien en wordt graag gezien om zijn of haar specifieke eigenheid.

We gaan op een ervaringsgerichte manier kwaliteitsvol aan de slag, dit doen we graag samen met respect voor ieders mening.  Leren en respectvol leven gaan hand in hand.  Leerlingen leren hun mannetje te staan in de wereld van vandaag en morgen. We stimuleren onze kinderen om plezier te ervaren in het leren en het onderzoeken van de wereld rondom hen, via projectwerk en kringmomenten.  Kinderen van verschillende leeftijden leren van en met elkaar.  Naast kennis hechten wij veel belang aan het ontwikkelen van sociale en verbale vaardigheden.  Hierdoor ontwikkelen onze kinderen zich tot sprekers van de toekomst.

Wij zijn een open en brede school waarin plaats is voor inbreng van derden, i.e. ouders, lokale gemeenschap, ervaringsdeskundigen, familie, buren, … samen maken we de leefschool.

Na ’t Zandhofje spring je vol vertrouwen de toekomst in.

Volgend gedicht spreekt voor zich: