Projecten

De leerstof  die kinderen in de aparte vakken krijgen, integreren wij ook in verschillende projecten. Wij zijn er van overtuigd dat via die projecten kinderen veel beter betrokken geraken bij datgene wat ze moeten leren. De leerlingen geven zelf aan wat hen interesseert en welk probleem ze graag willen uitpluizen. Ze doen dit door een HOE-vraag te stellen. Die vraag is een uitnodiging om zelf aan de slag te gaan, te onderzoeken, te ontdekken. Onze projectwerking bevordert de mondigheid, de zelfwaardering en de motivatie van de kinderen. Als leerkracht is het de kunst om te kunnen inspelen op wat de leerlingen aanbrengen en dit te kaderen binnen de leerplannen.

Wanneer?

In principe wordt er elke namiddag projectmatig gewerkt. Concreet betekent dit dat alle lessen WO, muzische vorming en beweging worden gekaderd binnen het project. Daarnaast worden er zoveel mogelijk linken gelegd naar het taal- en rekenonderwijs.

Projectkeuze

De leerlingen geven aan wat er bij hen leeft. Ze formuleren het steeds met een HOE-vraag. Er wordt duidelijk afgebakend of we te maken hebben met een belangstelling, een probleem of een goesting. We spreken pas van een project als je rond een echt probleem werkt. Belangstellingen en goestingen komen ook aan bod, maar dan tijdens de kringgesprekken. Nadat de leerlingen ideeën hebben aangebracht, kiezen de kinderen samen het project.

Doelstelling

De leerlingen verwoorden samen met de leerkracht wat ze moeten kunnen, kennen en doen aan de hand van de acht intelligenties.  Op die manier worden projecten op verschillende manieren beleefd. Via brief, mail of leefgroepenraad worden de ouders op de hoogte gesteld van het project. Op dat moment krijgen ze de kans om te participeren.

Uitvoering

De leerlingen voeren de planning uit. Het leren door ervaren staat hier centraal.

Werkmap

Van de kinderen wordt verwacht dat ze een verzorgde projectmap kunnen voorleggen. Alle documenten die tot het project betrekking hebben, komen hierin voor. Zowel hun eigen werk als eventueel het werk van anderen vinden we hierin terug.

Projectafsluiting

Elk project mondt uit in een eindresultaat. De kinderen werken gedurende het hele project naar dat eindresultaat. Als het eindresultaat bereikt is, wordt het voorgesteld aan de ouders, de andere leefgroepen, grootouders,… Juist die voorstelling motiveert de kinderen en verhoogt de betrokkenheid.