• Wat is een leefschool, en hoe werkt ons methodeonderwijs?
  • Wij bereiken de eindtermen voor het basisonderwijs via ervaringsgericht onderwijs. “Leren door ervaren” , een onderwijsmethode van pedagoog Carl Medaer welke gebaseerd is op 5 fasen. Elk kind doorloopt die fasen op zijn eigen tempo en met de hulp van leerkrachten, medeleerlingen en ouders: geborgenheid en veiligheid, zelfbewustzijn en sociaal leven, kritisch kiezen, leren door ervaren en ingrijpen in de eigen leef- en leeromgeving. We bieden een scala aan werkvormen en differentiëren om iedereen zijn talenten zoveel mogelijk te onwikkelen. We werken vaak klasdoorbrekend zodat alle kinderen kunnen leren van elkaar en ook leren zorg dragen voor een ander, jonger of ouder. Er wordt hard gewerkt aan een goede en stevige basiskennis, elke dag start en eindigt met een gezamenlijk kringmoment, het projectwerk maakt een groot gedeelte van onze dag op school uit. Leerlingen leren over wat zij interessant vinden, gaan op onderzoek, evalueren en zoeken naar antwoorden en oplossingen. Uiteindelijk werken ze naar een eindproduct toe dat getoond wordt aan elkaar, aan ouders , familie en andere geïnteresseerden.
 • Is deze school een goeie school voor mijn kind?
  • Wij hebben een hart voor kinderen, we respecteren, aanvaarden en stimuleren hen in hun eigenheid. Elk kind is anders, met eigen noden en dromen, ieder heeft een eigen tempo, sneller of trager, het is allemaal prima. Heeft je kind meer of minder uitdaging nodig of voelt het zich fijn in de middenzone, via ons projectonderwijs en veel zelfstandig werk kunnen wij differentiatie aanbieden zodat elk kind de nodige aandacht krijgt die het verdient.
 • Hoe zit het met respect op de leefschool?
  • Om op onze leefschool samen te leven met respect voor ieders vrijheid , mening en persoonlijkheid zijn er regels en maken kinderen en begeleiders samen afspraken. Daardoor wordt een gezonde, aangename en leerrijke leefomgeving geschapen. Wie niet goed in zijn vel zit komt tot niets. Alles in onze leefschool is er om kinderen een gevoel van welbehagen te geven zodat ze zich veilig en gewaardeerd voelen. We geven hen graag structuur, maar geen keurslijf. Openheid… Ja! Maar ook beleefdheid en correctheid. Creativiteit maar geen onnoemelijke slordigheid. We leren onze kinderen durf, maar geen overmoed. We leren onze kinderen THUIS zijn in de WERELD.
 • Waar kan mijn kind terecht na de leefschool?
  • Leerlingen die onze school verlaten en hun getuigschrift basisonderwijs hebben behaald, kunnen rekenen op heel wat extra vaardigheden: projectwerking, communicatie, conflicthantering, ondernemingszin, zelfstandig werken en plannen, in groep werken, sociale vaardigheden, kritisch vermogen, …) Dit ruime leefschool basispakket bereidt de leerlingen goed voor op het middelbaar onderwijs waardoor ze vlot kunnen doorstromen naar de richting van hun keuze in de secundaire school van hun keuze. Ons team van gepassioneerde leefschoolleerkrachten, de directie en het CLB staan steeds klaar om ouders en leerlingen te ondersteunen in het uitstippelen van een verdere studieloopbaan!
 • Wanneer kan ik de school bezoeken?
  • Om praktische redenen is het fijn dat u even een afspraak maakt maar onze school is een open school waar u elke dag welkom bent voor een bezoek.
 • Praktische vraagjes…
  • Als nieuwe ouder heb je vast een heleboel praktische vragen. De antwoorden hierop vind je in onze infobrochure (verwijzing …). Er zijn ook ervaren leefschoolouders die je graag even bijpraten tijdens een momentje op het schoolplein. In onze nieuwbouw komt er een gezellige ontmoetingsplaats zodat ouders die dat wensen, daar even samen kunnen keuvelen.