Kring

De meeste ochtenden starten met een kringmoment. Hier komen alle kinderen van een leefgroep samen en wordt er gepraat en geluisterd. Het doel van de kring is zorgen dat de kinderen zich goed voelen op school. Zo krijgen de ze de kans om tijdens de gesprekken hun hartje te luchten. Daarnaast groeit vanuit de kring heel vaak een idee om een project uit te werken. Een kring is veel meer dan een gewoon babbelmoment. Ook ‘s avonds houden we een afsluitkring, dan wordt de dag besproken en wordt de planning gemaakt voor de volgende dag.

Leefgroepraad

Tijdens de leefgroepraad worden problemen die zich stellen binnen de leefgroep besproken en wordt er een oplossing gezocht. Problemen die heel de school aangaan, worden besproken op de Zandhofraad (link naar llnraad)

Babbelkring

Tijdens de babbelkring krijgen de kinderen de kans om vrij te vertellen of wat hen bezig houdt.

Actuakring

Tijdens de actuakring wordt de actualiteit besproken. Deze kring is vaak ook een aanzet om projecten uit te werken. (met link naar projecten)

Toonkring

Tijdens de toonkring krijgen de kinderen de kans om iets te tonen waar ze goed in zijn of iets wat ze graag doen.

Boeken- of muziekkring

Tijdens deze kring stellen de kinderen een boek voor dat ze mooi vonden of wordt er geluisterd en gepraat over muziek die ze mooi vinden.