Vrijwilligers met groene vingers dragen zorg voor onze natuur, helpen onze leefgroepen met het natuurbehoud in ons bos, het onderhoud van ons natuurtuintje en extra helpende handen voor het werk in onze moestuin. De leerkrachten die bij deze werkgroep behoren zien er nauwlettend op toe dat we een groene school blijven in hart en nieren. We composteren, we zorgen voor de lokale fauna en flora, we leren over natuurbewust leven, we spotten vogels en andere kleine diertjes, we tuinieren, we leren respectvol omgaan met de natuur in de ruime zin van het woord.