Coöperatief leren

In de klas werken we samen en verdelen we het werk. Elke leerling heeft een eigen taakje. Zo zorgt de materiaalbaas voor de pennenbakjes, maakt de stiltekapitein het klasje stil, zorgt de tafelbaas voor nette en ordelijke banken, moedigt de aanmoediger het team aan en helpt de taakkapitein kindjes die iets niet goed begrijpen. Zo werkt de klas samen als een sterk team. Daarnaast geloven we ook dat kinderen leren van elkaar door te werken in coöperatieve groepen.

ADI-model

Het ADI-model daagt iedereen uit op zijn niveau. Volgens dit model geeft de leerkracht een korte en duidelijke instructieles die maximaal 20 minuten duurt. Na deze eerste fase volgt een evaluatiemoment en verdeelt de leerkracht de klas in 3 groepen. De eerste groep is de groep leerlingen die extra uitleg nodig heeft. De leerkracht geeft hen apart les. De tweede groep begreep de leerstof, maar heeft iets meer oefeningen nodig. Zij kunnen ook hulp krijgen van een leerling uit de derde groep. Deze laatste groep begreep de les goed en maakt zelfstandig enkele diepgaande oefeningen.

Pluralistische school

‘t Zandhofje is een pluralistische school. Elke levensbeschouwing geeft kleur aan het leven van een mens en draagt bij tot de rijkdom van onze samenleving. Op onze school bieden we verschillende godsdiensten en levensbeschouwelijke vakken aan. Al die vakken hebben hun eigen karakteristieken, maar beogen allen een menswaardige samenleving op te bouwen waarbij niet de mensen maar de relaties tussen de mensen centraal staan. Tijdens gezamenlijke projecten zullen de kinderen met verschillende levensbeschouwingen elkaar beter leren kennen.