Leerlingenparticipatie

Participatie en medezeggenschap leiden tot betrokkenheid en verantwoordelijkheidsbesef ten opzichte van zichzelf en van de groep. Via kinderparticipatie wordt aandacht besteed aan heel het schoolgebeuren.

Zandhofraad

Problemen die heel de school aangaan worden besproken tijdens de Zandhofraad.  Elke donderdagochtend komt de ganse school samen en worden ‘Stekels’ en ‘Kriebels’ besproken die in de gele bus worden aangetroffen. Wij zoeken steeds samen met alle kinderen naar oplossingen om mogelijke problemen op te lossen. De Zandhofraad is ook een geschikte plaats om briljante voorstellen te formuleren, om nieuwkomers voor te stellen en om gewoon elkaar te informeren over de lopende projecten van de andere leefgroepen.

Leefgroepraad

Sommige kleine ergernissen van leerlingen worden eerst klasintern aangepakt, meestal worden deze dan vlug opgelost.  Wat ruimer dient bekeken te worden kan een Stekel of Kriebel worden voor op de Zandhofraad.