WE HEBBEN MOMENTEEL NOG PLAATS IN DE VOLGENDE KLASSEN:

Overzicht vrije plaatsen 2023-2024

KlasAantal reeds ingeschreven leerlingen
(geboortejaar 2021 =voorrangsgroepen, i.e. broers & zussen, kinderen personeel)
MaximumcapaciteitAantal vrije plaatsen (*)
K1-instap17 (geboortejaar 2021)225
K122 (geboortejaar 2020)22wachtlijst
K22222wachtlijst
K32222wachtlijst
L12222wachtlijst
L22222wachtlijst
L32323wachtlijst
L42323wachtlijst
L52222wachtlijst
L620222

(*) Aantallen: onder voorbehoud van wijzigingen

Inschrijven? Of wenst u verdere informatie? Neem gerust contact op met de school.

Kom gerust eens langs tijdens één van onze Openklasdagen (jaarlijks op de 3de zaterdag van oktober & 3de zondag van januari, telkens van 10u00 tot 12u00)

Nieuwe regeling aanmeldingsprocedure

Voor schooljaar 2023-2024 is het voor scholen die een capaciteitsbeperking invoeren verplicht om een elektronische aanmeldprocedure op te starten.

Tijdspad aanmeldingsprocedure

 1. Aanmelden  
  Vanaf 28 februari tot en met 21 maart 2023 via het aanmeldingsformulier op onze website

 2. Uiterste bekendmaking resultaat  
  28 maart 2023 

 3. Inschrijving met ticket uit aanmelding 
  Vanaf 24 april tot en met 15 mei 2023 

 4. Vrije inschrijvingen (voor de beschikbare plaatsen) 
  Vanaf 23 mei 2023 

Een woordje uitleg bij de procedure

Aanmelden: 

De aanmeldingsperiode loopt van 28 februari tot en met 21 maart. De school brengt u ten laatste op 28 maart op de hoogte met een ‘aanmeldingsticket’ waarmee u kan inschrijven.
Indien u geen plekje hebt kunnen bemachtigen wordt u automatisch een plekje op de wachtlijst toegekend.

Inschrijving: 

Indien u een ticket hebt verkregen via het aanmeldingssysteem, dan kan u uw kind komen inschrijven van 24 april tot en met 15 mei. 

U kan hiervoor terecht op het secretariaat van de school na telefonische afspraak 03/484 34 48. 

Indien u geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot inschrijven binnen deze periode, vervalt het recht dat u via de aanmeldingsprocedure heeft verworven. U kan dan pas terug inschrijven tijdens de vrije inschrijvingsperiode die van start gaat vanaf 16 mei 2023, er kan dan echter geen garantie geboden worden dat de plek nog vrij is.  

Indien u geen plaats hebt verkregen via het aanmeldingssysteem dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Indien blijkt, na de inschrijvingsperiode die loopt tot en met 15 mei, dat u in aanmerking komt voor plaatsen die terug beschikbaar zijn gekomen, wordt u telefonisch gecontacteerd door de school.  

Ouders die geen gebruik hebben gemaakt van de aanmeldingsperiode kunnen enkel na telefonisch contact vanaf 29 maart informeren of er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn.  De vrije inschrijving zijn enkel van toepassing voor plaatsen waar geen ticket voor werd gereserveerd via het aanmeldingssysteem. Indien een ticket binnen de opgegeven termijn (van 24 april tot en met 15 mei) niet werd verzilverd door de rechthebbende, dan komt de plaats terug vrij vanaf 16 mei en wordt u daarvan op de hoogte gebracht (in volgorde van de plaatsen op de wachtlijst).

Voorrangsregels bij inschrijving

Vanaf 1 februari 2023 kunnen voorrangsgroepen worden ingeschreven, i.e.: 

 • broers en zussen van leerlingen die al zijn ingeschreven in de school, ook stiefbroers en -zussen of halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen 
 • kinderen van personeel van de school

Uw peuter aanmelden?

Peuters met geboortejaar 2021 die starten in de loop van volgend schooljaar (of op 1 september 2024) kunnen aangemeld worden. Inschrijving gebeurt volgens de voorrangsregels.

De inschrijving wordt definitief na ondertekening van de nodige documenten.

Instapregeling 2,5-jarige kleuters

Kleuters die ingeschreven zijn voor het volgende schooljaar kunnen instappen op de eerstvolgende instapdatum nadat zij de leeftijd van 2,5 jaar bereiken.

Het online aanmeldingsformulier wordt opengesteld vanaf 28 februari 2023 en wordt afgesloten na 21 maart 2023.

Inschrijvingen

Om in onze lagere school ingeschreven te worden, moet uw kind voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs. Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de duur van zijn/haar schoolloopbaan in de kleuter- en de lagere school, tenzij hij/zij zelf een andere schoolkeuze maakt. De inschrijving gebeurt door de moeder, vader of voogd van de leerling.

Wat hebt u nodig bij een inschrijving

 • Identiteitskaart van het kind + gegevens en identiteitskaart van de ouder(s)
 • Rapport van de vorige school (indien van toepassing)