Fluo Fons en Fluo Fleur vormen samen met enkele andere leerkrachten en ouders de werkgroep ‘Verkeer’. Enkele keren per jaar komen ze ook samen met de WVVZ (Werkgroep Veilig Verkeer Zandhoven) om de verkeersveiligheid om en rond onze scholen te bespreken. Op school zelf organiseren ze verschillende acties voor onze leerlingen (ouders) om zo de nodige aandacht aan verkeersveiligheid te geven en te sensibiliseren. We zorgen ervoor dat kinderen op het einde van de lagere school alle nodige verkeersvaardigheden onder de knie hebben zodat ze zich zelfstandig op een veilige manier in het verkeer kunnen begeven.

In het schooljaar 2015-2016 heeft onze werkgroep heel wat inspanningen geleverd om van Verkeersopvoeding een hot topic te maken in onze school.  Deze inzet heeft geleid tot het behalen van het eerste deellabel van het 10 op 10 project voor verkeersactieve scholen.

Met de bijhorende subsidie hebben wij een heus verkeersparcours op onze speelplaats laten markeren.  Dit parcours wordt zowat dagelijks gebruikt door onze kleuters die er naar hartelust op kunnen fietsen en wekelijks door alle klassen voor de  praktische verkeerslesjes in een beschermde omgeving.

Al vlug was heel ons schoolteam doordrongen van het belang van een goede verkeersopvoeding.  Zo hebben wij in het schooljaar 2016-2017 nog meer ingezet op praktijklessen en dat resulteerde in het behalen van het tweede deellabel van het 10 op 10 project voor verkeersactieve scholen.  Daar zijn wij dan ook terecht trots op, de subsidies die wij daarmee hebben gekregen van de Provincie Antwerpen gebruiken wij voor een fatsoenlijke fietsenstalling voor onze Kleuterfietsen en enkele uitbreidingsmaterialen voor ons fietsparcours.

Dit schooljaar gaan wij resoluut voor het derde en laatste deellabel van het 10 op 10 project.  Hiervoor hebben wij de hulp nodig van iedereen, onze ouders hebben zich al massaal geregistreerd als verkeersouders, wekelijks worden er extra praktijklessen ingericht en ons verkeersteam werd uitgebreid met enkele nieuwe juffen.  Wij zijn er helemaal klaar voor en hopen op het einde van dit schooljaar een trotse en uitmuntende verkeersactieve school te zijn en nogmaals 10 op 10 te behalen.