Van ondersteuningsnetwerk naar leersteuncentrum

 

Zoals jullie weten heeft de Vlaamse Regering op 03/05/2023 het decreet leersteun goedgekeurd en op 05/05/2023 werd dit bekrachtigd door de Vlaamse regering. Dit decreet treedt in voege op 1 september 2023.

 

Tot 30/6 bleef de huidige werking van NOA met de verschillende satellieten doorlopen.

Dit betekende dat alle aanmeldingen verliepen op de gebruikelijke manier: via het aanmeldformulier op de website noahelpt.be

 

Het netoverschrijdend directieteam bleef het schooljaar 2022-2023 actief op basis van de gemaakte afspraken. Ook de stuurgroep bleef zn rol verder opnemen.

 

Het proces om ons voor te bereiden op het nieuwe decreet is volop in gang.

Ondertussen zijn de verschillende leersteuncentra gekend, en hebben de scholen reeds opgegeven bij welk leersteuncentra zij aansluiten.

 

U kan meer informatie vinden over de verschillende leersteuncentra en hun manier van aanmelden:

 

         NOA De Leerexpert wordt Stedelijk leersteuncentrum Antwerpen.
Voor meer info: www.stedelijkonderwijs.be/leersteuncentrumantwerpen

         NOA Prisma+ wordt:

o    GO! LSC Antwerpen
Voor meer info:
www.lsc-antwerpen.be

o    LSC InKluus
Voor meer info:
www.inkluus.be

         NOA De Kempen wordt Leersteuncentrum gemeentelijk en stedelijk onderwijs regio Kempen KOSMOS
Voor meer info: onder constructie

         NOA - Fluxus wordt Leersteuncentrum Fluxus
Voor meer Info:
www.leersteuncentrumfluxus.be

         NOA Rivierenland wordt LSC InKluus
Voor meer info:
www.inkluus.be 

 

Bedankt voor jullie vertrouwen!

 

Het NOA-team